3 ngư dân ở Quảng Ngãi tử vong khi đánh bắt hải sản trên biển

3 ngư dân ở Quảng Ngãi bị tử vong khi đánh bắt trên biển. Ảnh minh họa: Thanh Chung
3 ngư dân ở Quảng Ngãi bị tử vong khi đánh bắt trên biển. Ảnh minh họa: Thanh Chung
3 ngư dân ở Quảng Ngãi bị tử vong khi đánh bắt trên biển. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top