Giải quyết chế độ thương binh cho cựu thanh niên xung phong ở Nghệ An:

3 năm, còn 820 bộ hồ sơ tồn đọng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dâng hương tướng nhớ 13 liệt sĩ thanh niên xung phong tại Khu di tích Truông Bồn (Nghệ An). Ảnh: TT
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dâng hương tướng nhớ 13 liệt sĩ thanh niên xung phong tại Khu di tích Truông Bồn (Nghệ An). Ảnh: TT
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dâng hương tướng nhớ 13 liệt sĩ thanh niên xung phong tại Khu di tích Truông Bồn (Nghệ An). Ảnh: TT
Lên top