3 học sinh lớp 8 dũng cảm lao ra biển cứu nhóm học sinh bị đuối nước

3 học sinh lớp 8 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Gio Hải số 1 tham gia cứu người bị đuối nước. Ảnh: Đức Tiến.
3 học sinh lớp 8 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Gio Hải số 1 tham gia cứu người bị đuối nước. Ảnh: Đức Tiến.
3 học sinh lớp 8 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Gio Hải số 1 tham gia cứu người bị đuối nước. Ảnh: Đức Tiến.
Lên top