3 học sinh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hơn 600 triệu đồng viện phí

Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên. Ảnh Bảo hiểm xã hội VN cung cấp.
Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên. Ảnh Bảo hiểm xã hội VN cung cấp.
Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên. Ảnh Bảo hiểm xã hội VN cung cấp.
Lên top