3 du khách trẻ nước ngoài bị người bán hàng đe dọa hành hung

Lên top