3 điểm trông xe vi phạm ở Hồ Gươm bị phạt hơn 60 triệu đồng