3 Công ty thủy điện lớn cùng xả đáy: Vùng hạ du có tiếp tục bị lũ lụt đe dọa?

Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy số 3. Ảnh: TTXVN
Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy số 3. Ảnh: TTXVN
Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy số 3. Ảnh: TTXVN
Lên top