3 công nhân ở Khu Kinh tế Vũng Áng ngạt khí tử vong

Một góc Khu Kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Trần Tuấn.
Một góc Khu Kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Trần Tuấn.
Một góc Khu Kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top