Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

3 cây “quái thú” vận chuyển đi đâu là trách nhiệm của CSGT