3 cảnh báo nguy hiểm bão số 3 Wipha có thể gây ra

Bão số 3 Wipha đang mạnh lên và đe dọa nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm: Ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất...Ảnh: NCHMF
Bão số 3 Wipha đang mạnh lên và đe dọa nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm: Ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất...Ảnh: NCHMF
Bão số 3 Wipha đang mạnh lên và đe dọa nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm: Ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất...Ảnh: NCHMF
Lên top