3 cán bộ nhập viện vì dính "bom" xăng của đối tượng phản đối cưỡng chế

Các lồng bè nuôi trồng thủy sản dày đặc ở biển Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Các lồng bè nuôi trồng thủy sản dày đặc ở biển Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Các lồng bè nuôi trồng thủy sản dày đặc ở biển Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Lên top