3 ca nhiễm COVID-19 ở Trà Vinh được xuất viện

Lên top