3 ca mắc mới COVID-19, Hải Phòng đóng cửa hàng loạt dịch vụ kinh doanh

Hải Phòng đóng cửa hàng loạt dịch vụ sau khi ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19. Ảnh Sở TTTT Hải Phòng
Hải Phòng đóng cửa hàng loạt dịch vụ sau khi ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19. Ảnh Sở TTTT Hải Phòng
Hải Phòng đóng cửa hàng loạt dịch vụ sau khi ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19. Ảnh Sở TTTT Hải Phòng
Lên top