3 ca mắc COVID-19 mới mở ở Quảng Nam là người trong một gia đình

3 ca mắc COVID-19 mới mở ở Quảng Nam là người trong một gia đình. Ảnh minh họa: Thanh Chung
3 ca mắc COVID-19 mới mở ở Quảng Nam là người trong một gia đình. Ảnh minh họa: Thanh Chung
3 ca mắc COVID-19 mới mở ở Quảng Nam là người trong một gia đình. Ảnh minh họa: Thanh Chung

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top