3 ca COVID-19 ở cảng biển TPHCM: Tăng cường kiểm soát, giám sát

Lực lượng chức năng trao đổi các biện pháp phòng dịch tại cảng biển. Ảnh: HCDC.
Lực lượng chức năng trao đổi các biện pháp phòng dịch tại cảng biển. Ảnh: HCDC.
Lực lượng chức năng trao đổi các biện pháp phòng dịch tại cảng biển. Ảnh: HCDC.
Lên top