3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng vẫn trong tình trạng nguy kịch

Các chuyên gia được bảo hộ trước khi tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các chuyên gia được bảo hộ trước khi tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các chuyên gia được bảo hộ trước khi tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top