297 khách “hộ chiếu vaccine” đầu tiên kết thúc 7 ngày cách ly ở Quảng Ninh

Những hành khách có "hộ chiếu vaccine" đầu tiên nhập cảnh qua Sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh ngày 4.9.2021. Ảnh: CTV
Những hành khách có "hộ chiếu vaccine" đầu tiên nhập cảnh qua Sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh ngày 4.9.2021. Ảnh: CTV
Những hành khách có "hộ chiếu vaccine" đầu tiên nhập cảnh qua Sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh ngày 4.9.2021. Ảnh: CTV
Lên top