29/30 F1 của 2 ca COVID-19 ở Bắc Ninh có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: LĐO.
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: LĐO.
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: LĐO.
Lên top