283 công nhân Việt Nam trở về từ Australia đều có kết quả âm tính lần 1

Toàn bộ 283 công nhân Việt Nam trở về từ Australia – đang được cách ly tập trung tại tỉnh Đồng Nai – đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Minh Châu
Toàn bộ 283 công nhân Việt Nam trở về từ Australia – đang được cách ly tập trung tại tỉnh Đồng Nai – đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Minh Châu
Toàn bộ 283 công nhân Việt Nam trở về từ Australia – đang được cách ly tập trung tại tỉnh Đồng Nai – đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Minh Châu
Lên top