28 năm sống trên rác, chờ một lời hứa

Người dân khu vực bãi rác Khánh Sơn phản ánh các bức xúc với lãnh đạo Đà Nẵng. Ảnh: Nhiệt Băng.
Người dân khu vực bãi rác Khánh Sơn phản ánh các bức xúc với lãnh đạo Đà Nẵng. Ảnh: Nhiệt Băng.
Người dân khu vực bãi rác Khánh Sơn phản ánh các bức xúc với lãnh đạo Đà Nẵng. Ảnh: Nhiệt Băng.
Lên top