2/8 F1 của bệnh nhân 2989 là cán bộ Quảng Ngãi có kết quả âm tính SARS-CoV2

Lên top