28 ca dương tính COVID-19, Vĩnh Phúc kích hoạt hoạt động BV dã chiến

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định kích hoạt hoạt động Bệnh viện dã chiến. Ảnh: Nguyễn Việt.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định kích hoạt hoạt động Bệnh viện dã chiến. Ảnh: Nguyễn Việt.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định kích hoạt hoạt động Bệnh viện dã chiến. Ảnh: Nguyễn Việt.
Lên top