274 F1 ở Quảng Ninh âm tính với SARS-CoV-2

Lực lượng y tế Quảng Ninh tiếp tục điều tra dịch tễ, lẫy mẫu thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: CDC Quảng Ninh
Lực lượng y tế Quảng Ninh tiếp tục điều tra dịch tễ, lẫy mẫu thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: CDC Quảng Ninh
Lực lượng y tế Quảng Ninh tiếp tục điều tra dịch tễ, lẫy mẫu thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: CDC Quảng Ninh
Lên top