27 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Cán bộ y tế thăm hỏi bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế thăm hỏi bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế thăm hỏi bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top