26 văn bản trái pháp luật do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ký: Ai chịu trách nhiệm?

Tính riêng trong năm 2017 có tới 26 văn bản do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành trái pháp luật (ảnh minh họa). Ảnh: THV
Tính riêng trong năm 2017 có tới 26 văn bản do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành trái pháp luật (ảnh minh họa). Ảnh: THV
Tính riêng trong năm 2017 có tới 26 văn bản do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành trái pháp luật (ảnh minh họa). Ảnh: THV