26 ngày liên tiếp Vĩnh Phúc chưa phát hiện trường hợp mắc COVID-19 mới

26 ngày liên tiếp Vĩnh Phúc chưa phát hiện trường hợp mắc COVID-19 mới. Ảnh minh họa: Khánh Linh.
26 ngày liên tiếp Vĩnh Phúc chưa phát hiện trường hợp mắc COVID-19 mới. Ảnh minh họa: Khánh Linh.
26 ngày liên tiếp Vĩnh Phúc chưa phát hiện trường hợp mắc COVID-19 mới. Ảnh minh họa: Khánh Linh.
Lên top