250 phi công Pakistan dùng bằng lái máy bay giả: Yêu cầu kiểm tra toàn bộ phi công nước ngoài

Yêu cầu kiểm tra toàn bộ phi công người nước ngoài. Ảnh minh họa NIA
Yêu cầu kiểm tra toàn bộ phi công người nước ngoài. Ảnh minh họa NIA
Yêu cầu kiểm tra toàn bộ phi công người nước ngoài. Ảnh minh họa NIA
Lên top