250 cảnh sát, 32 xe cứu hỏa khống chế đám cháy tại Cty Pou Yuen VN