25 năm, chiều cao của người Việt chỉ tăng thêm 3 cm

Gene di truyền chỉ quyết định 20% chiều cao ở trẻ. Ảnh: N.P.
Gene di truyền chỉ quyết định 20% chiều cao ở trẻ. Ảnh: N.P.
Gene di truyền chỉ quyết định 20% chiều cao ở trẻ. Ảnh: N.P.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM