25 giải pháp đạt giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX

Hội đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 - 2021) tổ chức chấm điểm và xét giải các giải pháp, đề tài. Ảnh: BTC
Hội đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 - 2021) tổ chức chấm điểm và xét giải các giải pháp, đề tài. Ảnh: BTC
Hội đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 - 2021) tổ chức chấm điểm và xét giải các giải pháp, đề tài. Ảnh: BTC
Lên top