240 công dân Việt Nam đầu tiên từ Mỹ về nước

Vietnam Airlines chở công dân Việt Nam từ Mỹ về nước. Ảnh VNA
Vietnam Airlines chở công dân Việt Nam từ Mỹ về nước. Ảnh VNA
Vietnam Airlines chở công dân Việt Nam từ Mỹ về nước. Ảnh VNA
Lên top