24 thuyền viên đang bị nạn trên đường đi của tâm bão số 12

Khu vực bị nạn của các tàu đang cần trợ giúp khẩn cấp.
Khu vực bị nạn của các tàu đang cần trợ giúp khẩn cấp.