2.350 sản phẩm OCOP quảng bá tại Hà Nội

Đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP. Hà Nội trao đổi với báo chí. Ảnh: Minh Anh
Đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP. Hà Nội trao đổi với báo chí. Ảnh: Minh Anh
Đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP. Hà Nội trao đổi với báo chí. Ảnh: Minh Anh
Lên top