Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“2/3 công chức làm sếp ở Sở Y tế Bình Định”: Không thừa lãnh đạo, chỉ thiếu chuyên viên?