22,37% người lao động được đào tạo, có văn bằng chứng chỉ: Chưa phản ánh đúng thực tế lực lượng lao động

Giờ học chất lượng cao nghề Cơ điện tử của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn
Giờ học chất lượng cao nghề Cơ điện tử của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn
Giờ học chất lượng cao nghề Cơ điện tử của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top