Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

22.000 trẻ em đường phố đối diện nguy cơ bị xâm hại mỗi ngày

Trẻ em đường phố đối mặt với nhiều nguy cơ bị xâm hại (Ảnh minh họa - Ảnh do BTC cung cấp)
Trẻ em đường phố đối mặt với nhiều nguy cơ bị xâm hại (Ảnh minh họa - Ảnh do BTC cung cấp)