22 tài xế buýt của Transerco thi tài lùi chuồng, ghép ngang

Các lái xe buýt tranh tài ở phần thi thực hành. Ảnh ĐT
Các lái xe buýt tranh tài ở phần thi thực hành. Ảnh ĐT
Các lái xe buýt tranh tài ở phần thi thực hành. Ảnh ĐT
Lên top