218 khách Vũ Hán rời Đà Nẵng, di chuyển đến Nha Trang

Đà Nẵng có lượng khách du lịch Trung Quốc chiếm hơn 50% thị trường nên đang được đặt trong tình trạng báo động khi dịch bệnh tiến triển nhanh
Đà Nẵng có lượng khách du lịch Trung Quốc chiếm hơn 50% thị trường nên đang được đặt trong tình trạng báo động khi dịch bệnh tiến triển nhanh
Đà Nẵng có lượng khách du lịch Trung Quốc chiếm hơn 50% thị trường nên đang được đặt trong tình trạng báo động khi dịch bệnh tiến triển nhanh
Lên top