20/22 bộ, ngành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Bộ trưởng Bộ KHCN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội nghị sơ kết áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Ảnh ĐT
Bộ trưởng Bộ KHCN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội nghị sơ kết áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Ảnh ĐT
Bộ trưởng Bộ KHCN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội nghị sơ kết áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Ảnh ĐT
Lên top