200.000 xe khách bắt buộc lắp camera giám sát hành trình, có hết vi phạm?

Từ ngày 1.7.2021, các xe kinh doanh vận tải phải bắt buộc lắp camera. Ảnh: ĐT
Từ ngày 1.7.2021, các xe kinh doanh vận tải phải bắt buộc lắp camera. Ảnh: ĐT
Từ ngày 1.7.2021, các xe kinh doanh vận tải phải bắt buộc lắp camera. Ảnh: ĐT
Lên top