2.000 người bị tạm giam, tạm giữ tham gia bầu cử trong trại tạm giam

Các cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội tham gia bầu cử. Ảnh: P.D
Các cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội tham gia bầu cử. Ảnh: P.D
Các cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội tham gia bầu cử. Ảnh: P.D
Lên top