2.000 đoàn viên thanh niên trồng hơn 2.000 cây xanh tại Bình Định

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trồng cây tại Đài Kính Thiên.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trồng cây tại Đài Kính Thiên.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trồng cây tại Đài Kính Thiên.
Lên top