200 suất quà hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị và Công ty CP sản xuất biến thế HBT Việt Nam đã trao 200 suất quà cho bà con xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị và Công ty CP sản xuất biến thế HBT Việt Nam đã trao 200 suất quà cho bà con xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị và Công ty CP sản xuất biến thế HBT Việt Nam đã trao 200 suất quà cho bà con xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Lên top