200 nhà khoa học của 40 quốc gia dự hội thảo quốc tế “Khoa học và phát triển”