200 ngày đêm gấp rút hoàn thành tiến độ dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

Các đơn vị ký cam kết hoàn thành dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Ảnh: NT
Các đơn vị ký cam kết hoàn thành dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Ảnh: NT
Các đơn vị ký cam kết hoàn thành dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Ảnh: NT
Lên top