200 khách sạn, nhà hàng ở Hà Nội không khói thuốc

Nhiều khách sạn triển khai không khói thuốc. Ảnh: Khánh Hoà
Nhiều khách sạn triển khai không khói thuốc. Ảnh: Khánh Hoà
Nhiều khách sạn triển khai không khói thuốc. Ảnh: Khánh Hoà
Lên top