200 "chiến sĩ áo trắng" Hải Phòng tiến về Thủ đô hỗ trợ chống dịch COVID-19

200 cán bộ, giảng viên, sinh viên y khoa Hải Phòng lên đường hỗ trợ TP.Hà Nội chống dịch COVID-19. Ảnh VD
200 cán bộ, giảng viên, sinh viên y khoa Hải Phòng lên đường hỗ trợ TP.Hà Nội chống dịch COVID-19. Ảnh VD
200 cán bộ, giảng viên, sinh viên y khoa Hải Phòng lên đường hỗ trợ TP.Hà Nội chống dịch COVID-19. Ảnh VD
Lên top