20 triệu USD xây dựng bệnh viện Phương Châu Sóc Trăng

Quang cảnh lễ khởi công
Quang cảnh lễ khởi công
Quang cảnh lễ khởi công
Lên top