20 người tình nguyện sẽ được tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 “made in Việt Nam”: Yêu cầu chặt chẽ, thử nghiệm từng nhóm nhỏ

Nghiên cứu vaccine COVID-19 tại Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen. Ảnh: ĐVCC
Nghiên cứu vaccine COVID-19 tại Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen. Ảnh: ĐVCC
Nghiên cứu vaccine COVID-19 tại Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen. Ảnh: ĐVCC
Lên top