20% học sinh có tổn thương sức khỏe tâm thần cần trị liệu nhưng thiếu giáo viên tư vấn tâm lý

Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên đến công tác tại Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên chia sẻ về công tác tham vấn học đường.
Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên đến công tác tại Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên chia sẻ về công tác tham vấn học đường.